Østerfælled Torv 5, 2100 Kbh. Ø.
Kontakt os: 39 20 19 18
Vibeke Thåstrup Jensen

Vibeke Thåstrup Jensen

Læge

Født i 1962. Færdiguddannet Cand. Med. fra Københavns Universitet i 1993. Specialist i Almen Medicin.

De følgende 10 år gennemgik jeg en bred lægelig videreuddannelse med ansættelser på diverse københavnske hospitaler indenfor bl.a. akut medicin og kirurgi på skadestue, gynækologi, pædiatri (børns sygdomme), geriatri (ældres sygdomme), kardiologi (hjertesygdomme), medicinske lidelser generelt, samt psykiatri. Herudover har jeg været tilknyttet flere lægepraksis som hhv. uddannelseslæge og vikar  bl.a. i  Borup og Brøndby Strand, før jeg startede som solo-praktiserende læge på Strandvejen primo 2004- og fortsatte i samarbejdspraksis fra 2008.

Alsidighed og den faglige bredde i almen praksis, er noget jeg værdsætter i min hverdag.

Klinikken er i 2015 flyttet til Østerfælled Torv og indgår i tæt samarbejde med 2 andre alment praktiserende læger; Rasmus Heilmann og Anne-Mette Toftgaard.

Samarbejdet omfatter fælles lokaler, personale, faglig vidensudveksling, evt. pasning ved ferie/fravær m.m., men du er som patient kun tilmeldt hos din faste læge.

Læs mere →

Praktisk info

Praktisk info

Om klinikken

Klinikken er en del af en samarbejdspraksis med Læge Anne-Mette Toftgaard og Læge Rasmus Heilmann. Sammen deler vi praksispersonale og lokaler. Der vil i perioder også være ansat en uddannelseslæge, som vi 3 læger er fælles om at varetage videreuddannelse af.

Som patient er du fast tilknyttet Læge Vibeke Thåstrup Jensen.

Ved ferie/fravær henviser vi læger i klinikken oftest til hinanden, men indimellem også til andre læger på Østerbro. Henvendelse til vikarierende læge(r) kan kun ske telefonisk. Ingen elektroniske henvendelser (tidsbestilling, receptfornyelser, emailkonsultation m.m.) besvares under ferie/fravær.

Vores praksispersonale vil være behjælpelige ved din henvendelse til sekretær Pia i receptionen, og ved konsultationer hos konsultationssygeplejerskerne Birgit og Marianne, som også i perioder vil bemande receptionen. 

Klinikken er en del af en vagtring for læger på Østerbro. Dette betyder at du, hvis du ringer vedr. akut sygdom fra kl. 13-16 mandag, tirsdag og torsdag, vil blive henvist til en vagthavende læge på Østerbro. Onsdag er det mellem kl. 9-16 og fredag mellem kl. 12-16.

Efter kl. 16 skal du ringe 1813 ved behov for lægehjælp p.gr.a. akut opstået sygdom.

Ring dog 112 ved behov for akut ambulance/ved tilfælde af akut livstruende sygdom. 

Klinikinformation

Klinikken tilbyder udelukkende konsultation efter aftale. 

Ved behov for akut tid samme dag bedes du, såvidt det er dig muligt, ringe til  lægen i tidsrummet kl 8-9  så lægen kan indpasse dig i dagens program – hos lægen, uddannelseslægen eller konsultationssygeplejersken..

------------------

 

Tider kan enten bookes via "Lægevejen" (begrænset antal, og kun tider hos lægen), eller ved kontakt til klinikken indenfor følgende tidsrum:

 

 

Telefontider

Mandag
Læge 8-9 Sekretær 9-13.00
Tirsdag
Læge 8-9 Sekretær 9-13.00
Onsdag
Læge 8-9 Sekretær 15-17.30
Torsdag
Læge 8-9 Sekretær 9-12.30
Fredag
Læge 8-9 Sekretær 9-12

Konsultationstider

Mandag
Tidsbestilling 9.15-12 + 12.30 - 15
Tirsdag
Tidsbestilling 9.15-12 + 12.30 - 15
Onsdag
Tidsbestilling 15 - 18
Torsdag
Tidsbestilling 9.15-12.15 + 13.15 - 15
Fredag
Tidsbestilling 9.15-12

Tidsbestilling

Konsultationer

Klinikken tilbyder udelukkende konsultation efter aftale. 

Ved behov for akut tid samme dag bedes du, såvidt det er dig muligt, ringe til  lægen i tidsrummet kl 8-9  så lægen kan indpasse dig i dagens program – hos lægen, uddannelseslægen eller konsultationssygeplejersken..

Almindelige konsultationstider kan enten bookes online via "Lægevejen" (begrænset antal, og kun almindelige konsultationer dvs 15-minutters-tider hos lægen ), eller ved kontakt til klinikken, se under telefontider. 

Bemærk at online tiderne bookes i Vibekes kalender, men kan af praktiske eller uddannelsesmæssige formål flyttes til uddannelseslægens kalender, selvfølgelig under supervision af Vibeke.

Specielle konsultationstider til fx. børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser, kronikerkontroller eller andre opfølgningskonsultationer kan bookes længere ud i fremtiden og kun ved kontakt til klinikken eller ifm. konsultationen ved lægen/sygeplejersken.

Der afsættes som oftest 15 min. pr konsultation, herunder skal indgå tid til hvad det drejer om, undersøgelse samt notat til journalen. Nogle konsultationer kan have kortere tid afsat afhængig af problematikken. Andre kan have dobbelttider, hvilket besluttes af lægen/sekretæren ifm. tidsbestillingen.

Man kan således ikke selv booke dobbelttid uden forudgående aftale med lægen.

Videokonsultationer: Tilbydes efter telefonisk aftale med lægen, hvis lægen skønner at det er en relevant konsultationsform.

Download app-en "Min Læge", den er nødvendig for at kunne gennemføre videokonsultationen.

Lægevejen

Login til Lægevejen fåes ved kontakt til sekretariatet hvor hver enkelt bruger skal oprettes individuelt.

Dvs. børn også skal have deres eget brugernavn og adgangskode så tiden bookes i deres navn og evt. emails besvares i deres journal og ikke i forældrenes.

Via Lægevejen kan du bestille almindelige konsultationstider á 15 minutters varighed, forny medicin og skrive kortfattede emails til lægen.

Husk at e-mail-konsultation IKKE er til akutte eller komplicerede problemstillinger - der kan gå op til 3 hverdage før e-mails læses/besvares. 

Specielle konsultationstider (børneundersøgelser, kronikerkontroller, sygeplejekonsultationer, videokonsultationer m.m.) kan ikke bookes online, skal altid bookes via receptionen. 

 

Ferie/fravær

Ferielukket

Ferie og fravær 2024 - Bemærk at INGEN elektroniske henvendelser besvares under ferie/fravær : 

29. juli t.o.m. 16. august

23. t.o.m. 27. september

 Der henvises normalt ved akut behov for lægehjælp til begge nedenstående kolleger.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I tilfælde af akut behov for lægehjælp på hverdage under Vibekes ferie henvises som hovedregel til en eller begge nedenstående læger :

Rasmus Heilmann, Østerfælled Torv 5, 2100 Kbh. Ø

Tlf.: 39 18 18 06

Anne-Mette Toftgaard, Østerfælled Torv 5, 2100 Kbh. Ø

Tlf.: 35 26 50 35

Udenfor egen læges åbningstid, dvs kl 16-08 samt weekend og helligdage kontaktes 1813 ved akut opstået sygdom

Ring dog 112 ved behov for akut ambulance/ved livstruende akut sygdom.

Klinikken har nu åbent for patienttilgang

Vaccinationer og rejser

Børneundersøgelser, vaccinationer og rejser

INFLUENZAVACCINER OG COVIDVACCINER VARETAGES I DENNE SÆSON IKKE I ALMEN PRAKSIS. 

Hverken de gratis vacciner eller mod egenbetaling. 

Der henvises til information fra sundhedsstyrelsen www.sst.dk/da/vaccination.dk samt www.vacciner.dk
 

Rejsevacciner:

Vi tilbyder af resourcemæssige årsager kun dette i meget begrænset omfang.

Du tilrådes at tage kontakt til privat rejsevaccinationsklinik istedet.

Rejsemedicinske konsultationer og evt. vaccinationer udføres kun mod privatbetaling, dækkes IKKE af sygesikringen. 

 

Livmoderhalskræftvaccine:

For personer, der ikke er omfattet af børnevaccinationsprogrammet, tilbydes denne vaccine efter samråd med lægen. Der gives i alt (2-)3 vaccinationer. Bemærk, at Sygesikringen Danmark yder tilskud til vaccinen, hvis man som aktivt medlem køber vaccinen hos lægen. Kontakt evt. Sygesikringen Danmark for mere info.

Børnevacciner/undersøgelser:

Der er børneundersøgelse når barnet er 5 uger, 5 mdr, 12 mdr samt ved 2, 3, 4 og 5 år.

Ved 3 mdr., 5 mdr., 12 mdr., 15 mdr., 4 år, 5 år og 12 år skal barnet også vaccineres.  

Ved børneundersøgelserne bliver barnet målt og vejet og det vurderes om barnets
udvikling er alderssvarende.  Husk vaccinationskortet hvis du har et.

Vi tilbyder

Konsultationer
E-mail konsultationer
Sygebesøg
Vaccinationer (rejsevaccinationer dog kun i begrænset omfang)
Børneundersøgelser
Videokonsultationer efter nærmere aftale

Priser

Herunder kan du se priser på attester, erklæringer og vacciner som klinikken tilbyder. Hvis du ikke kan se den specifikke attest, erklæring eller vaccines pris så spørg og vi finder ud af det. Endelig prisliste er under udarbejdelse. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.  

OBS: AFREGNING KUN KONTANT PÅ BELØBET ELLER VIA MOBILEPAY.

 

Ydelse Pris
Sygemelding 500 kr (momsfritaget)
Kørekortsattest 500 kr incl. moms
Mulighedserklæring 500 kr incl. moms
Rejseafbestillingsattest 703,75 kr incl. moms

 

Vaccine Varighed Pris pr. stik

Vaccinationsgebyr incl. rådgivning

  400 kr

Injektionsgebyr udover 1. injektion

  150 kr
Difteri-Stivkrampe-booster 10 år efter 1 vaccination 200 kr
Hepatitis A voksne (Havrix) Min. 25 år efter 2 vaccinationer Ca 525 kr pr stk.  Bestilles pt. på apoteket
Hepatitis A børn (Havrix) Min. 25 år efter 2 vaccinationer Ca 440 kr pr stk.  Bestilles pt. på apoteket
Hepatitis B voksne (Engerix) Livslang efter 3 vaccinationer  Ca 420 kr pr stk.  Bestilles pt. på apoteket
Hepatitis B børn (Engerix)  Livslang efter 3 vaccinationer Ca 350 kr pr stk.  Bestilles pt. på apoteket
Gul feber   Ca 300 kr pr stk.  Bestilles pt. på apoteket
TBE Ticovac/Ticovac Junior Ialt 3 vacciner som start,
derefter booster x 1 hvert 3-5 år
Ca 350 kr pr stk.  Bestilles pt på apoteket
Influenza (sæson) 1 sæson 200 kr
Herpes Zoster (voksne) Livslang efter 1 vaccination Ca 1400 kr pr stk. Bestilles pt. på apoteket 

Links og Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Østerfælled Torv som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne Østerfælled Torv behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. 

 

Typer af oplysninger 

Lægerne Østerfælled Torv indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger: 

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse 
 • Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): 
 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold. 

 

Formål

 Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer 
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen 
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer 
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
  • [indsæt andre forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, hvis relevant]

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. 

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.
 • Klinikken er organiseret i en samarbejdspraksis, hvor vi lejlighedsvist behandler andre lægers patienter. I den forbindelse kan fælles klinikpersonale og øvrige læger i samarbejdspraksis foretage opslag i din patientjournal, jf. Sundhedsloven § 42a

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er: 

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h). 
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.  
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60. 
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3. 
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a). 
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43. 
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45. 

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • Novax
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)
 • DDV
 • Sundhed.dk

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). 

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på Østerfælled Torv 5, st. 2100 København Ø.

Adresseoplysninger på klinikken:

Lægerne Østerfælled Torv

Østerfælled Torv 5, st. 2100 København Ø

Danmark

Dato: 25/5-18

In English

Welcome to your doctor at Østerfælled Torv 5.

PLEASE ALWAYS BRING THE YELLOW CARD FROM  SYGESIKRINGEN (IF YOU HAVE ONE) WHEN YOU CONTACT US.


Contact the clinic:

By phone +45 39 20 19 18:

8.00 - 9.00 - (Monday - friday). The doctor will answer your call.

9.00 - 13.00 - (Except fridays = 9.00 - 12.00, wednesdays =15.00 - 17.30) The secretary/nurse will answer your call.

Consultations can be booked in the telephone-hours mentioned above.

Please attempt to call between 8-9 if you are ill and need an appointment on the same day. You can also book a planned consultation online via laegevejen.dk,or ask at the reception desk.

If more complex problems or chronic problems - please book a planned appointment in advance. F.ex. KOL, diabetes, hypertension, mental disorderes, pregnancy controls, child examinations etc.

Consultations are approximately 15 min. You can book by phone, at the reception or by Email

LÆGEVAGTEN/Where to call in case of acute illness outside normal opening hours: 

Weekends/bankholidays, and 16-08 on workingdays, you can contact “Akuttelefonen" for acute medical advices: Call 1813.

To reach ambulance/paramedics:  Call 112.

Best regards,

Dr. Vibeke Thåstrup Jensen & staff.

Find vej

Klinikken har adresse på Østerfælled Torv 5, 2100 København Ø. Hvis du kommer ind fra Gunnar Nu Hansens Plads skal du dreje til venstre umiddelbart efter at du er kommet ind på torvet, og så er indgangen lidt nede af stien til venstre. Hvis du kommer fra Serridslevvej er det ved nr 2A at du skal gå af stien forbi Fysio Danmark Østerbro og Jysk Sengetøjslagers vareindlevering,  så er indgangen på din højre side ved nr. 5.

 

Link til Google maps her